எமது கொள்கை

ஒவ்வொரு குடிமகனும் மகிழ்ச்சியாகவும், செழிப்பாகவும், சுதந்திரமாகவும் இருக்கும் ஒரு தேசத்தை உருவாக்குவதில் நாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம்.

எமது அர்ப்பணிப்பு

மவ்பிம ஜனதா கட்சியின் கொள்கைகள் எங்களின் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பின் மூலம் உறுதியாக வேரூன்றியுள்ளன:

அபிவிருத்தி: புத்தாக்கத்தின் மூலம் தொழில்முனைவோருக்கு முன்னுரிமை அளித்து, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை முன்னேற்றுவதன் மூலம் பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்.

சமூக இயக்கம்: கல்வி, விளையாட்டு மற்றும் பொருளாதாரத் துறைகளில் அனைத்து சமூகப் பிரிவுகளுக்கும் சம வாய்ப்புகள் இருப்பதை உறுதிசெய்து, அதன் மூலம் பொருளாதார மற்றும் சமூக இயக்கத்தை மேம்படுத்துதல்.

சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பாளர்: நமது சுற்றுச்சூழலையும், அதில் வாழும் அனைத்து உணர்வுள்ள உயிரினங்களையும் பாதுகாப்பதில் வெற்றி பெறுதல்.

உள்வாங்கல் மற்றும் சகிப்புத்தன்மை: உள்வாங்கல், சகிப்புத்தன்மை மற்றும் நம்பிக்கை நிறைந்த சமூகத்தை வளர்ப்பது.

மவ்பிம ஜனதா கட்சி அணியில் இணையுங்கள்

தனிநபர் விபரங்கள்