கட்சி கோட்பாடுகள்

கொள்கை 1- தொழில் முனைவுகொண்ட அரசு மற்றும் புதுமை


தொழில் முனைவான அரசு

மவ்பிம ஜனதா கட்சி பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளை இயக்குவதில் ஒரு செயல்திறன் மிக்க மற்றும் தொழில் முனைவோர் அரசு வகிக்கக்கூடிய முக்கிய பங்கை அங்கீகரிக்கிறது. அரசு ஒரு கட்டுப்பாட்டாளராக மட்டும் செயல்படாமல், தொழில் முனைவோர் மற்றும் புதுமைக்கான சாதகமான சூழலை வளர்ப்பதில் செயலில் பங்கு வகிக்க வேண்டும்.

கொள்கை முனைப்புகள்

தொழில்முனைவோர் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் கொள்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கு மவ்பிம ஜனதா கட்சியானது அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் ஸ்டார்ட்அப்களுக்கான சாதகமான வரிக் கொள்கைகள், நெறிப்படுத்தப்பட்ட அதிகாரத்துவ நடைமுறைகள், தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் உள்கட்டமைப்பில் முதலீடு மற்றும் கண்டுபிடிப்பாளர்களைப் பாதுகாக்கும் வலுவான அறிவுசார் சொத்து உரிமைகள் கட்டமைப்பு ஆகியவை அடங்கும்.

அரசு முதலீடுகள்

தனியார் முதலீட்டாளர்களால் பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படாத தொழில்நுட்பத்தின் அதிக ஆபத்துள்ள, அதிக வெகுமதிகளை அளிக்கும் பகுதிகளை நோக்கி நேரடி அரசு முதலீடுகள். இது ஆரம்ப-நிலை தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு நிதியளிப்பது, தொழில்நுட்பத்தை மையமாகக் கொண்ட ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை ஆதரிப்பது மற்றும் புதுமையான தொழில்நுட்ப தொடக்கங்கள் மற்றும் முயற்சிகளை ஆதரிப்பது ஆகியவை அடங்கும்.

பொது-தனியார் கூட்டு

தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளில் பொது-தனியார் கூட்டாண்மைகளை ஊக்குவிக்கவும், தனியார் துறையின் ஆற்றல் மற்றும் பொதுத்துறை வளங்களை ஒரு துடிப்பான தொழில்நுட்ப சூழலை வளர்க்க ஊக்குவிக்கவும். கூட்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்கள், கூட்டு தொழில்நுட்ப முயற்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்க பொது தரவுத்தொகுப்புகளின் பகிர்வு ஆகியவை இதில் அடங்கும்.


புதுமை

பொருளாதார முன்னேற்றம், உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல், சமூக நல்வாழ்வை மேம்படுத்துதல் மற்றும் உலக டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் தேசத்தை போட்டித்தன்மையுடன் வைத்திருப்பதில் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளின் முக்கிய பங்கை மவ்பிம ஜனதா கட்சி வலியுறுத்துகிறது.

புதுமைகளை ஊக்குவித்தல்

மவ்பிம ஜனதா கட்சி தனிநபர்கள், வணிகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களைத் தொடர்ந்து தொழில்நுட்ப எல்லைகளை விரிவாக்கம் செய்ய ஊக்கமளிக்கும் புதுமை-நட்பு சூழலை வளர்க்க உறுதிபூண்டுள்ளது. இது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான ஊக்குவிப்பு, புதுமையான வணிக மாதிரிகள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கான ஆதரவு மற்றும் புதிய தொழில்நுட்பங்களுக்கு நெகிழ்வான மற்றும் தகவமைக்கும் ஒரு ஒழுங்குமுறைச் சூழலை உள்ளடக்கியது.

கல்வி மற்றும் பயிற்சி

டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் செழித்து, தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பங்களிப்பதற்கு தேவையான திறன்கள் மற்றும் அறிவை குடிமக்களுக்கு அளிக்கும் வலுவான கல்வி மற்றும் பயிற்சி கட்டமைப்பை உருவாக்குங்கள். இது ளுவுநுஆ கல்வி, குறியீட்டு பூட்கேம்ப்கள், தொடர்ச்சியான கற்றல் திட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறை, தொழில் சார்ந்த பயிற்சிகளை வழங்க தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுடனான ஒத்துழைப்பு ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கலாம்.

சமூக கண்டுபிடிப்பு

சமூக சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தவும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமைகளைப் பயன்படுத்துங்கள். இது பொது சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்கான புதுமையான தொழில்நுட்ப தீர்வுகள், நகர்ப்புற வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கான ஸ்மார்ட் சிட்டி முயற்சிகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம், சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி போன்ற சிக்கல்களைச் சமாளிக்க தொழில்நுட்பம் சார்ந்த அணுகுமுறைகளை உள்ளடக்கியது.

அனைத்து குடிமக்களுக்கும் அவர்களின் பொருளாதார சூழ்நிலைகளை மேம்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் கருவிகள் இருக்கும் சூழலை வளர்ப்பதில் மவ்பிம ஜனதா கட்சி கவனம் செலுத்துகிறது. இதை அடைவதற்கான முக்கிய உத்திகள், வேலை உருவாக்கத்தை ஊக்குவித்தல், வருமானத்தை உருவாக்கும் திறன்களை மேம்படுத்துதல், வருமான ஏற்றத்தாழ்வைக் குறைத்தல் மற்றும் விளிம்புநிலைக் குழுக்களின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துதல் ஆகியவை அடங்கும்.

வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம்

தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களின் (ளுஆநுள) வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் கொள்கைகளை வலியுறுத்துங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையில் தொழில் முனைவோர் உணர்வை வளர்க்கவும். இது தொழில்நுட்ப தொடக்கங்களுக்கான அதிகாரத்துவ நடைமுறைகளை எளிதாக்குவது, வணிகங்களுக்கு சாதகமான ஒழுங்குமுறை சூழலை உருவாக்குவது மற்றும் தொழில்நுட்ப தொழில்முனைவோர் மற்றும் ளுஆநு களுக்கு நிதி மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதரவை வழங்குவது ஆகியவை அடங்கும்.

வருமான உருவாக்கம்

தனிநபர்களின் தொழில்நுட்ப திறன்கள் மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை செயல்படுத்துதல், தொழில்நுட்பம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் வேலை சந்தையில் அவர்களை அதிக போட்டித்தன்மையுடன் உருவாக்குதல் மற்றும் டிஜிட்டல் சகாப்தத்தில் பொருளாதார வாய்ப்புகளைப் பெற அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல். இதில் குறியீட்டு பூட்கேம்ப்கள், தொழில்நுட்பத்தை மையமாகக் கொண்ட தொழிற்பயிற்சி திட்டங்கள், தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் தொழிற்பயிற்சிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை மையமாகக் கொண்ட வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றல் முயற்சிகள் ஆகியவை அடங்கும்.

உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி

தொழில்நுட்பத் துறையில் பொருளாதார வளர்ச்சி சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினருக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் கொள்கைகளை உருவாக்குதல். இது தொழில்நுட்ப ஜாம்பவான்களுக்கான முற்போக்கான வரிக் கொள்கைகளை உள்ளடக்கியது, தொழில்நுட்பத்தால் இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்கு சமூக பாதுகாப்பு வலைகளை வழங்குதல் மற்றும் தொழில்நுட்ப இடத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட குழுக்களின் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள்.

புதுமை வகைகள்

உலகமயமாக்கப்பட்ட, டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தில் பொருளாதார வளர்ச்சி, உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் போட்டித்தன்மையைப் பேணுதல் ஆகியவற்றில் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளின் முக்கிய பங்கை இந்தக் கொள்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

- வணிக கண்டுபிடிப்பு

தனியார் துறையில் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் கொள்கைகளை இயற்றுங்கள். இது தொழில்நுட்பத்தை மையமாகக் கொண்ட ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கான ஊக்கத்தொகை, தொழில்நுட்ப தொடக்கங்கள் மற்றும் புதுமையான தொழில்நுட்பங்களில் பணிபுரியும் நிறுவனங்களுக்கான ஆதரவு மற்றும் டிஜிட்டல் நிலப்பரப்பில் புதுமையான வணிக மாதிரிகள் மற்றும் நடைமுறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான முன்முயற்சிகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம்.

- பொது சேவை புதுமை

பொது சேவைகள் மற்றும் அரசாங்க செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்துங்கள். இது டிஜிட்டல் அரசாங்க முன்முயற்சிகள், கொள்கை உருவாக்கம் மற்றும் சேவை வழங்கலில் பெரிய தரவு மற்றும் யுஐ பயன்பாடு மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்கள் மூலம் கொள்கை வகுப்பதில் குடிமக்களை ஈடுபடுத்தும் முயற்சிகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கலாம்.

- ஒரு புதுமை கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பது

சமூகம், கல்வி முறை, வணிகங்கள் மற்றும் அரசாங்கத்திற்குள் புதுமை கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பதில் பணியாற்றுங்கள். இது கணக்கீட்டு சிந்தனை மற்றும் படைப்பாற்றலை ஊக்குவிப்பதற்கான முன்முயற்சிகளை உள்ளடக்கியிருக்கலாம், தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளில் இடர் எடுப்பதை ஊக்குவித்தல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த புதுமையான சாதனைகளை அங்கீகரித்து கொண்டாடலாம்.

பொருளாதார வலுவூட்டல் மற்றும் புதுமை ஆகிய இரண்டிலும், செழிப்பான, சமமான மற்றும் நிலையான பொருளாதாரத்திற்கு பங்களிக்க தனிநபர்களும் வணிகங்களும் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தக்கூடிய செழிப்பான சூழலை உருவாக்குவதே இறுதி நோக்கமாக இருக்க வேண்டும்.கோட்பாடு 2 - தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் ஒற்றையாட்சி அரசு


ஒற்றையாட்சி அரசு

பிரிவினைவாதத்தின் அனைத்து வடிவங்களையும் கடுமையாக நிராகரித்து, ஒற்றையாட்சி இலங்கை என்ற உறுதிப்பாட்டில் எங்கள் கட்சி உறுதியாக உள்ளது. நாங்கள் எங்கள் தேசத்தின் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை உறுதியாகப் பாதுகாத்து, நமது தேசிய எல்லைகளை மீறுவதை ஊக்குவிக்கிறோம். ஒரு தேசத்தின் அடையாளத்தில் தேசிய பிரதேசம் ஒரு முக்கிய காரணி என்பதையும், அதன் பாதுகாப்பு எங்கள் கட்சியின் முதன்மைப் பொறுப்பு என்பதையும் நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம். பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கான எமது அர்ப்பணிப்பு தேசிய ஒற்றுமைக்கான எமது அர்ப்பணிப்புடன் பின்னிப்பிணைந்துள்ளது. இந்த நம்பிக்கையில் வேரூன்றி, இலங்கையின் துடிப்பான பன்முகத்தன்மையை நாம் கொண்டாடுகிறோம், மேலும் நமது தேசிய கட்டமைப்பை வளப்படுத்தும் ஒவ்வொரு இன, கலாச்சார மற்றும் மதக் குழுவையும் நாங்கள் மதிக்கிறோம். செழுமையான பௌத்த தத்துவங்களால் ஈர்க்கப்பட்டு, அனைத்து இலங்கையர்களிடையேயும், அவர்களின் பின்னணியைப் பொருட்படுத்தாமல், அவர்கள் மத்தியில் பகிரப்பட்ட உணர்வு மற்றும் பரஸ்பர மரியாதையை வளர்க்க முயல்கிறோம். உள்ளடக்கியதை வலியுறுத்துவதன் மூலமும், பிரிவினையை நிராகரிப்பதன் மூலமும், வேகமாக வளர்ந்து வரும் உலகில் இலங்கையை செழிப்பு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையை நோக்கி செலுத்தும் ஒரு ஐக்கிய தேசிய அடையாளத்தை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்.

பௌத்தம் மற்றும் பிற மதங்களின் வளமான தத்துவங்களில் ஆழமாக வேரூன்றிய மவ்பிம ஜனதா கட்சி இலங்கையில் உள்ள சிங்களவர்கள், தமிழர்கள், முஸ்லீம்கள் மற்றும் பிறர் உட்பட அனைத்து இனக்குழுக்களிடையேயும் இணக்கமான சகவாழ்வை வாதிடுகிறது. இது பரஸ்பர மரியாதை, புரிதல் மற்றும் உள்ளடக்குதல் ஆகியவற்றின் மதிப்பை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது, அவர்களின் இன அல்லது மத பின்னணியைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைவருக்கும் சொந்தமான உணர்வைத் தூண்டுகிறது.

கலாச்சார மரியாதை மற்றும் பாராட்டு

அனைத்து உயிர்களுக்கும் மரியாதை மற்றும் ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்திருப்பதைப் புரிந்துகொள்வது பற்றிய பௌத்தத்தின் போதனைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட, எங்கள் கொள்கை இலங்கையில் உள்ள அனைத்து இனக்குழுக்களின் பன்முக கலாச்சார பாரம்பரியத்தைப் போற்றுவதையும் அங்கீகரிப்பதையும் ஊக்குவிக்கிறது. ஒவ்வொரு இனக்குழுவின் வௌ;வேறு மொழிகள், மரபுகள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களை நமது தேசிய அடையாளத்தின் ஒருங்கிணைந்த அம்சங்களாக ஒப்புக்கொண்டு, பொது மற்றும் கல்வி இடங்களில் இந்த பன்முகத்தன்மை கொண்டாட்டத்தை ஊக்குவிக்கிறது.

சம வாய்ப்பு

சமத்துவம் மற்றும் பாகுபாடு இல்லாத பழங்கால இலங்கையின் நெறிமுறைகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில், இன, மத வேறுபாடின்றி அனைவருக்கும் சம வாய்ப்புகளை வழங்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். பொதுச் சேவைகள், வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் அனைத்து வகையான பாகுபாடுகளையும் ஒழிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம், மேலும் அனைத்து சமூக கட்டமைப்புகளிலும் சமமான வள ஒதுக்கீடு மற்றும் பிரதிநிதித்துவத்திற்காக வாதிடுகிறோம்.

நல்லிணக்கம் மற்றும் சமாதானத்தை கட்டியெழுப்புதல்

மவ்பிம ஜனதா கட்சி அமைதி, பச்சாதாபம், இரக்கம் மற்றும் மன்னிப்பு ஆகியவற்றில் நம்பிக்கை கொண்டுள்ளது, வரலாற்று மோதல்களுக்கு தீர்வு காண்பது மற்றும் உண்மையான நல்லிணக்கத்தை வளர்ப்பதன் முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம். சமாதானக் கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பதற்கும், மறுசீரமைப்பு நீதி முயற்சிகள் மூலம் கடந்தகால காயங்களைக் குணப்படுத்துவதற்கும் வௌ;வேறு இனக்குழுக்களுக்கு இடையே உரையாடல்களையும் புரிந்துணர்வையும் ஊக்குவிப்போம்.

உள்ளடக்கிய கொள்கைகள் மற்றும் சட்டங்கள்

சமூக ஒற்றுமையை வளர்க்கும் அனைத்து இனக்குழுக்களின் உரிமைகளையும் நிலைநிறுத்தும் கொள்கைகள் மற்றும் சட்டங்களை செயல்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். வெறுப்பு பேச்சுக்கு எதிராக பாதுகாக்கும், இன சமத்துவத்தை உறுதிப்படுத்தும் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பை ஊக்குவிக்கும் சட்டங்கள் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

சமூக ஈடுபாடு

வகுப்புவாத வாழ்க்கை மற்றும் பகிரப்பட்ட பொறுப்பை நாங்கள் நம்புகிறோம், வௌ;வேறு இனப் பின்னணியிலிருந்து மக்களை ஒருங்கிணைக்கும் சமூக முயற்சிகளை நாங்கள் ஊக்குவிக்கிறோம். இத்தகைய ஒத்துழைப்புகள் பரஸ்பர புரிந்துணர்வு மற்றும் ஒற்றுமையை வளர்த்து, ஒரு இணக்கமான தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான நமது பகிரப்பட்ட உறுதிப்பாட்டை உறுதிப்படுத்துகிறது.

பௌத்தம் மற்றும் மற்ற எல்லா மதங்களின் ஞானத்திலும் ஆழமாக வேரூன்றியிருக்கும் இந்த தேசிய ஒருமைப்பாடு கொள்கை, நமது பகிரப்பட்ட மனித விழுமியங்களைக் கொண்டாடும் அதே வேளையில் நமது வேறுபாடுகளை ஒப்புக்கொள்கிறது. இது இலங்கையின் அடையாளத்தை உருவாக்கும் பல கலாச்சாரங்கள், பாரம்பரியங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளை தழுவி, ஐக்கியமான, அமைதியான எதிர்காலத்தை நோக்கி நம்மை வழிநடத்துகிறது.கொள்கை 3 - பொறுப்புக்கூறும் தலைமைத்துவம் மற்றும் தெளிவற்ற வெளிப்படைத்தன்மை


அனைத்து அரசியல் தலைவர்களும் தங்கள் செயல்கள், முடிவுகள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் விளைவுகளுக்கு ஆழ்ந்த பொறுப்புணர்வையும் பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டும் என்ற கொள்கையை நாங்கள் உறுதியாகக் கடைப்பிடிக்கிறோம். எந்தவொரு தனிப்பட்ட அல்லது பாகுபாடான நலன்களுக்கும் மேலாக, ஒவ்வொரு தலைவரின் முதன்மைக் கடமை மக்களுக்கும் தேசத்திற்கும் இருக்கும் ஒரு கலாச்சாரத்திற்காக வாதிடுவதன் மூலம், அனைத்து வகையான சார்புநிலை, குரோனிசம் மற்றும் உறவினர்களுக்கு எதிராக நாங்கள் நிற்கிறோம். இந்த விதிமுறைகளை வேண்டுமென்றே மீறுபவர்கள் அனைவரும் சட்டத்தின் முழு வலிமைக்கு உட்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

பொறுப்புக்கூறல் ஒரு விருப்பம் அல்ல, அது ஒரு கடமை; நமது தலைவர்கள் அவர்களின் செயல்களுக்குப் பதிலளிப்பார்கள், அவற்றை நியாயப்படுத்துவார்கள், தேவைப்படும்போது சரியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தலைவர்கள், பொது ஊழியர்களாக தங்கள் பாத்திரங்களில், தங்கள் பொறுப்புகளை ஆழமாக உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

மேலும், எங்கள் அரசியல் நடத்தையில் தெளிவற்ற வெளிப்படைத்தன்மைக்காக நாங்கள் நிற்கிறோம். ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தெளிவான, துல்லியமான மற்றும் சரியான நேரத்தில் தகவல் கிடைப்பதை உறுதிசெய்து, எங்கள் செயல்கள் மற்றும் முடிவுகளை வெளிப்படையானதாக மாற்ற நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். திறந்த உரையாடல்கள், திறந்த கதவுகள் மற்றும் திறந்த மனதுக்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். இந்த அளவிலான வெளிப்படைத்தன்மையின் மூலம் மட்டுமே நாம் உண்மையிலேயே ஈடுபாடுள்ள குடிமக்களை வளர்க்கவும், ஊழலைக் குறைக்கவும், அதன் மக்களுக்கு உண்மையிலேயே சேவை செய்யும் அரசாங்கத்தை உருவாக்கவும் முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். வெளிப்படைத்தன்மையின் உயர் தரத்தை நிர்ணயிப்பதன் மூலம், இலங்கையில் ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தும், நீதியை நிலைநிறுத்தும் மற்றும் அதன் மக்களின் நம்பிக்கையை கட்டளையிடும் அரசியல் சூழலை உருவாக்க நாங்கள் உத்தேசித்துள்ளோம்.கொள்கை 4 - அறிவுசார் மூலதனத்தை வளர்ப்பது மற்றும் திறன் மேம்பாடு


முழுமையான கல்வி

ஒரு தனிநபரின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை வளர்க்கும் கல்வி முறைக்கு நாங்கள் வாதிடுகிறோம். அறிவின் பரிமாற்றத்துடன், படைப்பாற்றல், உணர்ச்சி நுண்ணறிவு, விமர்சன சிந்தனை மற்றும் பரந்த உலகக் கண்ணோட்டத்தை வளர்ப்பதை ஊக்குவிப்போம். நமது கலாச்சாரத்தின் செழுமையான பாரம்பரியத்தை உள்ளடக்கிய மற்றும் நமது தேசத்திற்கும் உலகிற்கும் அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பை வழங்கும் நன்கு வட்டமான நபர்களை வளர்ப்பதே எங்கள் நோக்கம்.

மனப்பாடம் செய்வதைத் தாண்டிய

மனப்பாடம் செய்வதை வெகுமதி அளிக்கும் பாரம்பரிய தேர்வு அடிப்படையிலான முறையிலிருந்து விலகிச் செல்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தனிப்பட்ட திறமைகள் மற்றும் திறன்கள் உள்ளன என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், அதை தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் மூலம் மட்டும் மதிப்பிட முடியாது. எனவே, மாணவர்களின் படைப்பாற்றல், சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் மற்றும் புதுமையான சிந்தனைக்கான திறன் ஆகியவற்றை அளவிடக்கூடிய புதிய மதிப்பீட்டு முறைகளை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் பணியாற்றுவோம்.

எதிர்காலத் தேவைகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைத்தல்

தொழில்நுட்பத்தின் சக்தியைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு எதிர்காலம் சொந்தமானது என்பதை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம். எங்கள் நோக்கம் ளுவுநுஆ (அறிவியல், தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் கணிதம்) கல்வியை எங்கள் பாடத்திட்டத்தின் மையப் புள்ளியாக மாற்றுவது, தொழில்நுட்ப ரீதியாக திறமையான ஒரு தலைமுறையை உருவாக்குவது மற்றும் உலகளாவிய முன்னேற்றங்களுடன் வேகத்தை தக்கவைக்க முடியும்.

தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி

பாரம்பரிய கல்விப் பாதைகளுக்கு அப்பால் கல்வியின் எல்லைகளை விரிவுபடுத்துவதில் நாங்கள் உறுதியாக உள்ளோம். நடைமுறை திறன்களை வழங்கும் மற்றும் வேலைவாய்ப்பை மேம்படுத்தும், தன்னிறைவு மற்றும் புதுமைகளை வளர்க்கும் தொழில் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி திட்டங்களை நாங்கள் வளர்ப்போம்.

வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றல்

தொடர்ச்சியான கற்றலின் சக்தியை நாங்கள் நம்புகிறோம். வேகமாக மாறிவரும் வேலை சந்தையில் தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் தகவமைப்புத் தன்மைக்கான பாதைகளை வழங்குவதன் மூலம், பெரியவர்கள் தங்களுடைய தற்போதைய திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும் புதியவற்றைக் கற்றுக்கொள்வதற்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம்.

தொழில்முனைவை வளர்ப்பது

தொழில்முனைவு என்பது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும், வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கத்துக்கும் முக்கியமாகும். இந்த நோக்கத்திற்காக, தொழில்முனைவோர் திறன்களை எங்கள் கல்வி அமைப்பில் ஒருங்கிணைத்து, இளம் வயதிலிருந்தே புதுமை மற்றும் வணிக புத்திசாலித்தனத்தை வளர்ப்போம்.

இந்த விரிவான அணுகுமுறையின் மூலம், நமது குடிமக்களை அறிவு, நடைமுறை திறன்கள் மற்றும் புதுமையான மனநிலையுடன் மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம், இது வலுவான பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் நிலையான சமூக வளர்ச்சிக்கு வழி வகுக்கிறது.கொள்கை 5- நிலையான எதிர்காலத்திற்கான நிலையான வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தல்


பசுமை பொருளாதாரம்

பொருளாதாரத் திட்டமிடலின் மையத்தில் சுற்றுச்சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு பசுமைப் பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, கழிவு மேலாண்மை மற்றும் வேலைகளை உருவாக்குவதற்கும், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைக் குறைப்பதற்கும், நீண்ட கால பொருளாதார பின்னடைவை உறுதி செய்வதற்கும் மற்ற நிலையான தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்.

நிலையுறுதன்மை நகரங்கள் மற்றும் சமூகங்கள்

நகர்ப்புறங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சியின் இயந்திரங்கள், ஆனால் அவை சுற்றுச்சூழல் சவால்களையும் முன்வைக்கின்றன. சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் ஒழுக்கமான வேலைகள், வீடுகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்கக்கூடிய, வாழக்கூடிய, நெகிழ்ச்சியான, அனைவரையும் உள்ளடக்கிய நகரங்களை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, நிலையான நகர்ப்புற வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவோம்.

வளங்கள் முகாமை

பொறுப்பான வளங்கள் முகாமைத்துவம் நிலைத்தன்மைக்கு முக்கியமாகும். நமது நிலம், நீர் மற்றும் பல்லுயிர் பெருக்கத்தை நிலையான முறையில் நிர்வகிக்கவும் பாதுகாக்கவும் கொள்கைகளை செயல்படுத்துவோம். அதிகப்படியான சுரண்டலைத் தடுப்பது, பாதுகாப்பை ஊக்குவித்தல் மற்றும் மனித செயல்பாடுகள் மற்றும் இயற்கை உலகிற்கு இடையே சகவாழ்வை வளர்ப்பது ஆகியவை இதில் அடங்கும்.

காலநிலை தாங்கும் தன்மை

ஒரு வெப்பமண்டல தீவு நாடாக, காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களுக்கு இலங்கை பாதிக்கப்படக்கூடியது. தேசிய திட்டமிடல், பேரிடர் தயார்நிலையை மேம்படுத்துதல் மற்றும் காலநிலை-புத்திசாலித்தனமான விவசாயம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு போன்ற தகவமைப்பு நடவடிக்கைகளில் முதலீடு செய்வதன் மூலம் காலநிலை பரிசீலனைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் காலநிலை மீள்தன்மையை உருவாக்குவதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்.

நிலையான வளர்ச்சிக்கான கல்வி

நிலையான வளர்ச்சியை உந்தித் தள்ளும் கல்வியின் சக்தியை நாங்கள் நம்புகிறோம். தேசியப் பாடத்திட்டத்தில் நிலைத்தன்மைக் கொள்கைகளை இணைத்து, எதிர்கால சந்ததியினர் நிலையாக வாழ்வதற்கும், அவர்களின் சொந்த நலனுக்காகவும், பூமியின் நலனுக்காகவும் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் அதிகாரம் அளிப்போம்.

சமூக சமத்துவம் மற்றும் உள்ளடக்கம்

நிலையான வளர்ச்சி என்பது சுற்றுச்சூழல் மட்டுமல்ல் இது ஒரு நியாயமான மற்றும் உள்ளடக்கிய சமூகத்தை உறுதி செய்வதாகவும் உள்ளது. ஏற்றத்தாழ்வுகளைக் குறைக்கவும், சமூக உள்ளடக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும், வளர்ச்சியின் பலன்களை அனைவரும் அனுபவிக்க முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் நாங்கள் பணியாற்றுவோம்.

இந்தக் கொள்கைகள் மூலம், பொருளாதார முன்னேற்றம், சமூக நல்வாழ்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவை கைகோர்த்துச் செல்லும் எதிர்காலத்தை நோக்கி இலங்கையை வழிநடத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம்.கொள்கை 6- உள்ளடக்கிய சமூக-பொருளாதாரக் கொள்கைகள் மூலம் தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பது


பொருளாதார வலுவூட்டல்

ஒவ்வொரு குடிமகனும் ஒரு வலுவான மற்றும் செழிப்பான பொருளாதாரத்தில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைக் கொண்ட இலங்கையை நாங்கள் கற்பனை செய்கிறோம். இந்த நோக்கத்திற்காக, வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதற்கும், தொழில் முனைவோர் முயற்சிகளை ஆதரிப்பதற்கும், நிதிச் சேவைகளுக்கு சமமான அணுகலை ஊக்குவிப்பதற்குமான கொள்கைகளை நாங்கள் வெல்வோம். எங்கள் குறிக்கோள் கையேடுகளை வழங்குவது அல்ல, ஆனால் ஒவ்வொரு தனிமனிதனும் தங்கள் சொந்த பொருளாதார வெற்றியைப் பெறுவதற்கு அதிகாரம் அளிப்பதாகும். போட்டி திறமையின்மை, அதிகாரத்துவம் மற்றும் ஊழலை நீக்குகிறது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். போட்டி நமது படித்த இளைஞர்களின் சிறந்த மற்றும் உள்ளார்ந்த திறன்களை வெளிப்படுத்துகிறது.

சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் நலன்

சில குடிமக்களுக்கு கூடுதல் ஆதரவு தேவைப்படலாம் என்பதை உணர்ந்து, வலுவான நலன்புரி அமைப்பைப் பராமரிக்க நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம். இருப்பினும், எங்கள் கவனம் வெறும் உதவிக்கு அப்பால் நீண்டுள்ளது. தொடர்ச்சியான ஆதரவின் தேவையிலிருந்து மக்களை மேம்படுத்தும் அமைப்புகளை உருவாக்குவதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் தனிப்பட்ட பொறுப்பை ஊக்குவிக்கிறோம். எங்கள் கொள்கைகள் தேவைப்படுபவர்களுக்கு பாதுகாப்பு வலைகளை வழங்கும் அதே வேளையில் சார்புநிலை குறைக்கப்படும் சூழலை வளர்க்கும்.

சர்வதேச தேகாரோக்கியம்

ஆரோக்கியம் என்பது ஒரு மனிதனின் அடிப்படை உரிமை மற்றும் ஒருவரின் பொருளாதார நிலையை வைத்து தீர்மானிக்கக்கூடாது. அவர்களின் நிதி நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல், தடுப்பு பராமரிப்பு முதல் மனநல ஆதரவு வரை அனைவருக்கும் தரமான சுகாதார சேவைகளை

புதுமைபுகுத்தல் கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாடு

கல்வி என்பது வெறும் பரீட்சை அல்லது கற்கும் கல்வியாக மட்டும் இருக்கக்கூடாது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். எங்கள் கல்வி முறையைப் புரட்சிகரமாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம், படைப்பாற்றல், விமர்சன சிந்தனை மற்றும் வேலைவாய்ப்பைப் பெற வழிவகுக்கும் நடைமுறை திறன்களை வளர்ப்பது. அனைத்து குடிமக்களும், அவர்களின் சமூகப் பொருளாதாரப் பின்னணியைப் பொருட்படுத்தாமல், இந்தத் தரமான கல்வி மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் கற்றல் வாய்ப்புகளைப் பெறுவார்கள்.

நிலையான உதவி

இலங்கைக்கான எங்கள் பார்வையில், உதவி என்பது கையேடுகளைப் பற்றியது அல்ல, மாறாக வலுவூட்டலுக்கான கருவிகளை வழங்குவது. இதன் பொருள் தனிநபர்கள் கல்வி, திறன் பயிற்சி மற்றும் வளங்களைத் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உதவித்தொகை, வேலைப் பயிற்சி மற்றும் சிறு வணிகக் கடன்கள் போன்ற உதவிகளை வழங்குவோம், இவை அனைத்தும் தன்னிறைவு மற்றும் சுதந்திரத்தை வளர்ப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இலங்கையில் அரசாங்கம் அல்லது அரசியல் உதவிகள் மீதான நம்பிக்கை குறைந்து, தன்னம்பிக்கை மற்றும் தனிமனித அதிகாரமளிக்கும் உணர்வைத் தூண்டும் கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பதற்கு நாங்கள் முயற்சித்து வருகிறோம். இந்தக் கொள்கைகளின் மூலம், சமூக-பொருளாதார உள்ளடக்கிய சமுதாயத்தை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம், அங்கு அனைவரும் நமது கூட்டு வெற்றிக்கு பங்களிப்பது மட்டுமல்லாமல், அதன் பலனையும் அறுவடை செய்கிறார்கள்.கோட்பாடு 7- சமநிலையான உலகளாவிய ஈடுபாடு: பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் உறவுகளைப் தொடர்தல்


இலங்கையின் முக்கியமான புவிசார் அரசியல் இருப்பிடத்தையும், அது கொண்டு வரும் பொறுப்புகளையும் எங்கள் கட்சி புரிந்துகொண்டு ஒப்புக்கொள்கிறது. ஒரு மூலோபாய இணைப்பில் அமைந்துள்ள ஒரு தேசமாக, பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய நல்லிணக்கத்தை வளர்ப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் திறன் நமக்கு உள்ளது.

அயல் நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு

இந்தியாவுடன், நமது நெருங்கிய அண்டை நாடான மற்றும் ஒரு மூத்த உடன்பிறப்புடன், நாங்கள் நெருங்கிய ஒத்துழைப்பு மற்றும் பரஸ்பர மரியாதைக்காக பாடுபடுகிறோம், கலாச்சார ரீதியாகவும், பொருளாதார ரீதியாகவும், அரசியல் ரீதியாகவும் இரு நாடுகளுக்கும் நன்மை பயக்கும் ஒரு கூட்டணியை வளர்க்கிறோம்.

ஆசிய சக்திகளுடன் கூட்டுறவு

சீனா மற்றும் ஜப்பான் போன்ற ஆசிய வல்லரசுகள் பிராந்தியத்தின் ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சியில் வகிக்கும் முக்கிய பங்கை நாங்கள் ஒப்புக்கொள்கிறோம். பிராந்திய செழிப்புக்கு பங்களிக்கும் அதே வேளையில் இலங்கையின் நலன்கள் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதி செய்யும் சமநிலையான அணுகுமுறையை பேணுவதன் மூலம், ஒத்துழைப்பு உணர்வில் இந்த நாடுகளுடன் தீவிரமாக ஈடுபடுவோம்.

உலகளாவிய கூட்டாண்மைகள்

ஆசியாவிற்கு அப்பால், அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் ரஷ்யா போன்ற உலகளாவிய வீரர்களுடன் அர்த்தமுள்ள உறவுகளை உருவாக்குவோம். எங்கள் தொடர்புகள் பரஸ்பர மரியாதை, புரிதல் மற்றும் மிகவும் அமைதியான மற்றும் வளமான உலகத்தை வளர்ப்பதற்கான பகிரப்பட்ட நோக்கத்தில் வேரூன்றி இருக்கும்.

நடுநிலைதன்மை பேணல்

ஒரு தேசம் என்ற வகையில், நாம் எந்த ஒரு உலகளாவிய பிரிவின் பக்கமும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிற்க மாட்டோம், ஆனால் எங்கள் நடுநிலைமையை பேணுவோம், இலங்கைக்கும் அதன் மக்களுக்கும் நன்மை பயக்கும் முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிப்போம்.

உலக முன்னேற்றத்தில் உறுதி

உலகளாவிய சமூகத்திற்கான எங்கள் உறுதிப்பாட்டை நாங்கள் உறுதிப்படுத்துகிறோம். காலநிலை மாற்றம், மனித உரிமைகள் மற்றும் நிலையான மேம்பாடு போன்ற உலக விவகாரங்களில் நேர்மறையான பங்களிப்பை வழங்குவதற்கான நமது அர்ப்பணிப்பை எங்கள் கொள்கைகளும் செயல்களும் பிரதிபலிக்கும்.

சர்வதேச உறவுகளில் சமநிலையான நிலைப்பாட்டை பராமரிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம், இராஜதந்திரம் மற்றும் பரஸ்பர வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறோம். நம்பிக்கை, பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் பகிரப்பட்ட நலன்களின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்ட உறவுகளை வளர்ப்பது, உலகளாவிய அரசியலின் சிக்கலான நீரில் நுட்பமாகவும் நம்பிக்கையுடனும் செல்ல வேண்டும் என்பதே எங்கள் குறிக்கோள்.

சாராம்சம்

இலங்கையின் செழுமையான கலாசார பாரம்பரியத்தில் ஆழமாக வேரூன்றிய, தொழில்முனைவு மற்றும் புதுமைகளை அரவணைத்து வளர்க்கும் ஒரு அரசை கட்டியெழுப்புவதற்கு எமது கட்சி முழு மனதுடன் அர்ப்பணிப்புடன் உள்ளது. தொழில்நுட்பத்தின் உருமாறும் சக்தி மற்றும் நமது மக்களின் படைப்பாற்றலை நாங்கள் நம்புகிறோம். பாரம்பரிய மதிப்புகள் மற்றும் நெறிமுறைகளை தியாகம் செய்யாமல், முன்னோக்கி சிந்திக்கும், புதுமை உந்துதல் மற்றும் தொழில்முனைவோர் உள்ள ஒரு சமூகத்தை வளர்ப்பது எங்கள் பார்வை.

குடிமக்கள் தங்கள் உரிமைகள் மட்டுமல்ல, சக குடிமக்கள் மற்றும் தேசத்திற்கான கடமைகளையும் அறிந்திருக்கும் ஒரு சமூகத்தை நாங்கள் கற்பனை செய்கிறோம். இந்த பார்வை நியாயமான, பொறுப்பான மற்றும் கூட்டுறவு கொண்ட ஒரு சமூகத்தை உள்ளடக்கியது, அங்கு தனிமனித சுதந்திரம் மற்றும் சமூக நல்வாழ்வு ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்புகளை அனைவரும் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.

கல்வித் துறையில், பாரம்பரிய தேர்வு அடிப்படையிலான அமைப்புகளில் புரட்சியை ஏற்படுத்துவதையும், விமர்சன சிந்தனை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். வெறும் உண்மைகளால் நிரப்பப்படாமல், புதுமையான சிந்தனை மற்றும் சிக்கலைத் தீர்க்கும் திறன் கொண்ட மனதை வளர்ப்பதில் நாங்கள் நம்புகிறோம்.

பொருளாதார வளர்ச்சியை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்போடு கலக்கும் வளர்ச்சிக்கான நிலையான அணுகுமுறையை நாங்கள் அங்கீகரிக்கிறோம். எதிர்கால சந்ததியினருக்கு நமது இயற்கை பாரம்பரியம் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்து, நீண்ட கால செழிப்புடன் குறுகிய கால ஆதாயங்களை சமநிலைப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம்.

ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும், குறிப்பாக ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் பின்தங்கியவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் உள்ளடக்கிய சமூக-பொருளாதாரக் கொள்கைகளை செயல்படுத்துவதில் எங்கள் கட்சி உறுதிபூண்டுள்ளது. எங்களின் நோக்கம் குடிமக்களிடையே தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பது, உதவி சார்ந்த மனநிலையிலிருந்து விலகி சுய உதவி மற்றும் சமூக ஆதரவை மதிக்கும் மனநிலைக்கு மாறுவது.

உலக அளவில், சமச்சீர் ஈடுபாட்டிற்கும், இராஜதந்திரத்தை ஊக்குவிப்பதற்கும், உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளுடன் பரஸ்பர நன்மை பயக்கும் உறவுகளைப் பின்பற்றுவதற்கும் நாங்கள் பாடுபடுகிறோம். எமது மூலோபாய இருப்பிடம் மற்றும் எமது பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய பங்காளிகளுடனான உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை நாம் ஒப்புக்கொள்ளும் அதேவேளையில், நடுநிலைமையை பேணுவதற்கும் இலங்கையின் நலன்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதற்கும் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்.

சாராம்சத்தில், ஒரு தொழில்முனைவோர் நிலையை உருவாக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம், புதுமையால் இயக்கப்படுகிறது, கடமை மற்றும் மரியாதைக்கு கட்டுப்பட்டு, நேர்மை, நிலைத்தன்மை மற்றும் பரஸ்பர செழிப்பு ஆகியவற்றின் கொள்கைகளுக்கு உறுதியளிக்கிறோம். பொருளாதார ரீதியாக துடிப்பான, சமூக சமத்துவம், சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு, மற்றும் உலகளாவிய ஈடுபாடு கொண்ட இலங்கையை உருவாக்குவதே எங்களின் இறுதி நோக்கமாகும்.

மவ்பிம ஜனதா கட்சி அணியில் இணையுங்கள்

தனிநபர் விபரங்கள்