எங்களை பற்றி

எங்கள் இலக்குகள்

மவ்பிம ஜனதா கட்சியில், நமது அரசியல் இருப்பின் சாராம்சத்தை உருவாக்கும் தனித்துவமான குறிக்கோள்களால் நாங்கள் இயக்கப்படுகிறோம்:

ஆற்றல்மிக்க தேசத்தைக் கட்டியெழுப்புதல்: நமது பண்டைய நாகரிகத்தில் வேரூன்றிய நமது செழுமையான கலாச்சாரம் மற்றும் விழுமியங்களிலிருந்து உத்வேகம் பெற்று, இலங்கையை ஈடு இணையற்ற சுறுசுறுப்பான தேசமாக மாற்றுவதே எங்களது நோக்கமாகும். வளர்ச்சி, சுதந்திரம் மற்றும் முன்னேற்றம் ஆகியவை நமது முக்கிய குறிக்கோள்கள்

சமத்துவ இலங்கை: எந்தவொரு பாகுபாடும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு குடிமகனும் பொருளாதார மற்றும் சமூக உரிமைகளை அனுபவிக்கும் இலங்கையை நாங்கள் கற்பனை செய்கிறோம்.

இளைஞர்களுக்கு அதிகாரமளித்தல் மற்றும் முதியோர்களை ஆதரித்தல்: எங்களின் முதியோர் சமூகம் மற்றும் பின்தங்கியவர்களுக்கு ஆதரவை உறுதி செய்யும் அதே வேளையில் இளைஞர்களுக்கு பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது எங்கள் அர்ப்பணிப்பு.

தேசிய இறையாண்மை: சிறந்த பிராந்திய மற்றும் உலகளாவிய தொடர்புகளை வளர்க்கும் அதே வேளையில், இலங்கையின் இறையாண்மை மற்றும் பிராந்திய ஒருமைப்பாட்டை நிலைநிறுத்துவதற்கு நாங்கள் உறுதியளிக்கிறோம்.

நோக்கு

ஒரு மகிழ்ச்சியான தேசத்தை உருவாக்குதல்

பணி

இலங்கை நாகரிகத்தின் நேர்மறையான எல்லாவற்றின் உயிர்நாடியிலும் ஊட்டமளிக்கும் புத்திசாலித்தனமான தொழில்முனைவோர் அரசின் மூலம் ஆன்மீகம் மற்றும் பொருள்சார்ந்த பிரஜைகள் வசிக்கும் இலங்கைக்குத் தேவையான அரசியல் சூழலை உருவாக்குதல்.

மவ்பிம ஜனதா கட்சி அணியில் இணையுங்கள்

தனிநபர் விபரங்கள்